Louter ter informatie ... Als je op onze website surft, aanvaard je het gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestanden die in je browser worden opgeslagen en die zorgen voor een betere online surfervaring tijdens je bezoek. 
Meer weten

text.skipToContent text.skipToNavigation
  • 1. Deze verkoopvoorwaarden regelen de relaties tussen de klant en de e-commerce verkoper Carrefour Belgium of één van haar dochterondernemingen of de betrokken gefranchiseerde winkel via de website www.drive.be of de mobiele applicatie dewelke beschikbaar is op Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=be.carrefour.singleapp&hl=en) en in de Apple app store (https://itunes.apple.com/be/app/carrefour-belgi%C3%AB/id1209560767?l=nl&mt=8) .
  • Om een bestelling te kunnen plaatsen dient u formeel akkoord te gaan met de laatste versie van onze algemene verkoopvoorwaarden. Indien nodig zal de laatste versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden u opnieuw worden voorgelegd voor aanvaarding. Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden op eender welk ogenblik te wijzigen. U dient de toepasbare voorwaarden regelmatig te raadplegen. De toepasbare algemene verkoopvoorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de Carrefour drive-website/mobiele applicatie van Carrefour Belgium op de validatiedatum van uw bestelling.
  • 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar zijn en een My Carrefour account hebben (meer informatie kan u hier terugvinden) . Indien u nog geen 18 bent, wordt u verzocht uw ouders of voogd te raadplegen alvorens een bestelling te plaatsen.
  • Op Drive kan u uw Carrefour Bonus Card gebruiken waardoor u kan genieten van alle voordelen gekoppeld aan het Carrefour Bonus Card programma. Indien u dit wenst kan u uw Carrefour Bonus Card registreren in uw My Carrefour account. Meer informatie over het Carrefour Bonus Card programma kan u hier vinden.
  • 3. De naam en het logo Carrefour drive, evenals de naam en het logo van Carrefour Belgium en van andere ondernemingen op deze website/mobiele applicatie die deel uitmaken van Carrefour Belgium, zijn namen en merken die beschermd zijn door nationale en internationale wetten.
  • De gebruiks- en reproductierechten, alsook de intellectuele rechten die verband houden met deze website/mobiele applicatie zijn de exclusieve eigendom van Carrefour Belgium of van één van haar dochterondernemingen of een derde. Buiten het raadplegen van de site/mobiele applicatie, wordt er geen enkele licentie of eender welk ander recht verleend aan eender wie op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Deze mogen enkel worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium of de betrokken dochtermaatschappij of de betrokken derde.
  • Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mogen deze bv. niet worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium of de betrokken dochtermaatschappij of de betrokken derde.
  • 4. Deze website/mobiele applicatie werd ontworpen om het plaatsen van bestellingen mogelijk te maken en informatie op te zoeken over de producten en diensten van Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen. Deze website geeft toegang tot de Carrefour drive-functies.
  • De klant kan kiezen tussen:
  • - Een afhaling van zijn bestelling in een afhaalpunt van Carrefour drive;
  • - Een thuislevering van zijn bestelling door de dienst Post NL of via Bubble Post.
  • Afhankelijk van die keuze kunnen de betaalmodaliteiten van de bestelling verschillend zijn:
  • - Indien de klant gekozen heeft voor de thuislevering van zijn bestelling, wordt enkel online betaling aanvaard;
  • - Indien de klant ervoor gekozen heeft zijn bestelling af te halen in een Carrefour drive-afhaalpunt gelegen naast de winkel, kan de klant zijn bestelling enkel betalen op het ogenblik van de afhaling ervan;
  • - Indien de klant ervoor gekozen heeft zijn bestelling af te halen in één van de specifieke pick up punten (bijvoorbeeld: RTBF, Corda), wordt de betaling in het afhaallokaal verricht.;
  • In geval van online betaling zijn de volgende modaliteiten van toepassing; de online betaling kan dan gebeuren via één van de volgende wijzen van betaling: Visa, MasterCard en Maestro.
  • Indien de klant betaalt met Visa of MasterCard: het totaalbedrag van zijn bestelling wordt gereserveerd na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner. De betaling gebeurt op het ogenblik van het afsluiten van de bestelling van de klant door Carrefour Belgium, namelijk op het ogenblik dat de bestelling klaar staat om te worden geleverd op het adres dat de klant opgegeven heeft. Het totaalbedrag vermeld op zijn kasticket dat wordt afgegeven op het ogenblik van de levering/de afhaling wordt in aanmerking genomen.
  • Indien de klant betaalt met Maestro: vindt de betaling plaats na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner. Indien het totaalbedrag vermeld op zijn kasticket dat wordt afgeleverd op het ogenblik van de levering/de afhaling lager is dan het bedrag dat op de site/mobiele applicatie werd aangegeven bij validering van zijn bestelling, betaalt Carrefour Belgium het verschil terug aan de klant aan de hand van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft binnen een termijn van 14 dagen volgend op de dag van levering/afhaling. Het totaalbedrag vermeld op het kasticket zal geenszins hoger zijn dan het op de site of de mobiele applicatie weergegeven bedrag bij de validering van zijn bestelling.
  • In geval van betaling bij de afhaling van de bestelling door de klant, wordt de bestelling door deze algemene verkoopvoorwaarden gedefinieerd als een reservering van de klant van een geheel aan producten te koop in het betrokken afhaalpunt. Die bestelling wordt niet beschouwd als een aanbieding en is niet bindend voor de partijen. Wanneer de klant zich aanbiedt in het betrokken afhaalpunt om de bestelde producten af te halen, zal hij een aanbod van producten en een prijs ontvangen via het kasticket dat de producten opsomt. Indien het gedane aanbod door de klant wordt aanvaard, vindt de verkoop plaats nadat de klant de prijs op het kasticket betaald heeft, wat geïnterpreteerd wordt als een instemming met de verkoop. Na controle in het afhaalpunt kunt u uw bestelling vrij bevestigen door het gedane aanbod geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te annuleren door uw bestelling volledig te weigeren, zonder bijkomende kosten. Wanneer u de producten meeneemt, gaat u akkoord met de verkoop via de op uw kasticket vermelde gegevens. De afhaling van bestellingen in het afhaalpunt kan om veiligheidsoverwegingen alleen mits elektronische betaling. Iedere bank- of kredietkaart die in de winkel wordt aanvaard, wordt ook aanvaard voor een drive bestelling.
  • Bij uitzondering van het voorgaande, aanvaardt de klant, voor elke afhaling van de bestelling aan de geautomatiseerde machine Proxydrive gelegen op de site van de hypermarkt Mont-Saint-Jean, dat de betaling via de mobiele applicatie Bancontact of via de mobiele applicatie homebanking van de klant moet gebeuren.
  • Ingeval van betaling bij de afhaling van de bestelling, worden de « Bonuscheques van 5 € » ook aanvaard als betaalmiddel. U kunt ook uw kortingsbonnen en de bonnen onderaan de kastickets die recht geven op bonuspunten, aanbieden mits deze geldig zijn op de afhaaldatum. U geniet van alle voordelen van uw Carrefour Bonus Card en uw Carrefour Visakaart. U geniet ook van alle acties zoals bijvoorbeeld de zegelspaaracties en de getrouwheidsacties, aan dezelfde voorwaarden alsof u de aankopen in de winkel zou gedaan hebben. Het voorgaande geldt niet in geval van afhaling van de bestelling aan de machine Proxydrive gelegen op de site van de hypermarkt Mont-Saint-Jean.
  • 5. Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen stellen alles in het werk om uw bestelling na te komen zoals deze werd geplaatst op de Carrefour drive-website/mobiele applicatie. Als u gekozen hebt voor afhaling van uw bestelling in een Carrefour drive-afhaalpunt met betaling ter plaatse en een product niet voorradig is en u aanvaard hebt dat wij dit mochten vervangen door een gelijkaardig product, hebt u nog altijd het recht dit te weigeren bij de afhaling, alvorens te betalen.
  • 6. Alvorens producten aan uw winkelmand toe te voegen, moet u eerst een afhaalpunt alsook de datum en het tijdstip van afhaling uit de voorgestelde dagen en tijdstippen selecteren. Als u kiest voor thuislevering, geeft u het gewenste levertijdstip op alsook uw juiste adresgegevens. Een bestelling plaatsen via internet kan enkel via de website www.drive.be of de mobiele applicatie, u kunt uw bestelling uiterlijk om middernacht valideren op de dag voorafgaand aan de dag van afhaling of thuislevering. Indien u opteert voor thuislevering en in geval van afwezigheid, zal de transporteur je contacteren op het gsm-nummer dat u opgaf tijdens uw inschrijving. Enkel als u hiervoor uw goedkeuring geeft, kunnen uw boodschappen ook bij de buren afgeleverd worden. Indien de transporteur u niet kan bereiken, werden uw boodschappen terug meegenomen naar het depot. Indien de levering onmogelijk is door de redenen die toe te schijven zijn aan de klant, dan worden de kosten op de klant verhaald en worden de producten teruggestuurd naar het depot.
  • 7. Carrefour Belgium stelt haar producten en diensten op haar Carrefour drive-website/mobiele applicatie zodanig voor dat de klant kennis heeft van de essentiële kenmerken alvorens een bestelling te plaatsen. De foto’s van de producten op de Carrefour drive-website/mobiele applicatie worden enkel ter illustratie vermeld en zijn niet contractueel. Hoewel Carrefour Belgium er alles aan gedaan heeft om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven, kan Carrefour Belgium niet waarborgen dat de weergave van de producten op het scherm van de klant precies overeenstemt met de bestelde producten. De producten kunnen dus kleine verschillen vertonen met de foto’s. Hoewel Carrefour Belgium er alles aan gedaan heeft om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle groottes, gewichten, inhouden, afmetingen en metingen weergegeven op de Carrefour drive-website/mobiele applicatie aanvaardbare verschillen vertonen. Bijgevolg kunnen deze verschillen prijsschommelingen tot gevolg hebben.
  • Alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om de nauwkeurigheid te waarborgen van de informatie die betrekking heeft op elk product. Desalniettemin zijn voedingswaren constant onderhevig aan aanpassingen zodat de ingrediënten, de voedingswaarden, de dieetwaarden, en de allergenen kunnen wijzigen. Daarom raden wij altijd aan de verpakking en het label van het product te lezen en u niet enkel te baseren op de informatie vermeld op de website/mobiele applicatie.
  • Bij vragen over onze producten van het Carrefour merk, kunt u steeds contact opnemen met onze klantendienst op het gratis nummer 0800/9 10 11, en met de fabrikant voor producten van nationale merken.
  • Noch Carrefour Belgium, noch één van haar dochterondernemingen, noch de betrokken gefranchiseerde winkel kan aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie met betrekking tot een product dat door de fabrikant werd geleverd.
  • Informatie met betrekking tot de producten mag enkel worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Elk onrechtmatig gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Carrefour Belgium NV. Dit geldt voor de reproductie, wijziging, vertaling, stockage, verwerking en weergave van de inhoud van de databases, of van andere elektronische systemen en media. De onrechtmatige reproductie of de weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of van volledige pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Enkel de afdrukken en downloads van de inhoud van de website/mobiele applicatie voor persoonlijke doeleinden, privé en niet-commercieel, zijn toegestaan.
  • Carrefour Belgium neemt alle redelijke maatregelen om te garanderen dat de productprijzen correct worden opgenomen in het systeem. Maar er staan heel wat producten op de website www.drive.be of de mobiele applicatie en het is niet onmogelijk dat, ondanks de inspanningen van Carrefour Belgium, bij sommige producten op de website/mobiele applicatie een verkeerde prijs staat. Carrefour Belgium vergoedt het verschil tussen zijn prijzen en die van de concurrentie (in de winkel of op de website) of die van andere winkels van de Carrefour-groep niet tenzij anders vermeld. Wanneer na een foutieve invoering van gegevens door een druk- of rekenfout aanzienlijk lagere prijzen dan de gangbare prijzen worden geadverteerd, betaalt de klant de laagste prijs, behalve als die prijs onredelijk is en dus helemaal geen verband houdt met de echte waarde van het bestelde product. In dat laatste geval wordt de bestelling geannuleerd, zelfs als ze automatisch werd bevestigd door de verkoper. De klant wordt zo snel mogelijk verwittigd zodat hij, als hij dat wilt, een nieuwe bestelling tegen correcte prijs plaatsen.
  • 8. Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de betrokken gefranchiseerde winkel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging bij het voorbereiden of het niet voorbereiden van de volledige bestelling. In geval van vertraging of niet-beschikbaarheid van de bestelde producten, verbindt de dienst Carrefour drive van Carrefour Belgium of van één van haar dochterondernemingen of van de verkoper zich ertoe om in de mate van het mogelijke contact op te nemen met de klant om de klant de mogelijkheid te bieden zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren vóór de afhaling/levering ervan plaatsvindt.
  • 9. Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de betrokken gefranchiseerde winkel behouden zich het recht voor om een bestelling niet uit te voeren als er een geschil is tussen de klant en Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de verkoper en/of de betrokken gefranchiseerde winkel.
  • Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de betrokken gefranchiseerde winkel behouden zich het recht voor de klant te contacteren in geval van een grote bestelling om de echtheid ervan te controleren.
  • Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de betrokken gefranchiseerde winkel behouden zich ook het recht voor om de bestelde hoeveelheden te beperken bij een grote bestelling.
  • Als de klant misbruik maakt van de website/mobiele applicatie of meermaals zijn bestelling niet komt afhalen, behoudt Carrefour Belgium of één van haar dochterondernemingen zich het recht voor de vereiste maatregelen te treffen om haar belangen te beschermen en een vergoeding te vragen voor de eventueel geleden schade. Als u uw bestelling twee keer niet komt afhalen, wordt uw account geblokkeerd.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen en/of de niet-levering van uw bestelling indien deze vertragingen te wijten zijn aan een weigering van uw betaling door de kaartuitgever.
  • Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de betrokken gefranchiseerde winkel behouden zich het recht voor een iets gewijzigde hoeveelheid aan te bieden voor de verse en/of te wegen producten. Deze wijzigingen kunnen bijgevolg een prijsschommeling teweegbrengen.
  • 10. De producten blijven eigendom van Carrefour Belgium of van één van haar dochterondernemingen of de betrokken gefranchiseerde winkel tot de klant het volledige bedrag heeft betaald.
  • 11. Klachten, zowel met betrekking tot mogelijke materiële fouten inzake prijs en hoeveelheid, alsook de staat van de goederen, moeten ons uiterlijk bereiken de dag volgend op de dag van afhaling van de bestelling door de klant of de dag volgend op de thuislevering door bpost. Na deze termijn wordt geen enkele klacht meer aanvaard. Met klachten kunt u terecht bij het onthaal van uw winkel of bij onze klantendienst op het gratis nummer 0800/9 10 11, of via het online formulier op de dag van de afhaling/levering.
  • Ontevreden ondanks onze inspanningen ? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be.
  • Bij grensoverschrijdende geschillen kunt u terecht bij het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.
  • 12. Indien u voor de afhaling van uw bestelling opteert voor een afhaalpunt van Carrefour drive, blijven uw producten, met uitzondering van de verse producten voor snelle consumptie, beschikbaar tot maximaal 24 uur na het afhaaltijdstip dat bij de reservering werd vermeld. Indien u opteert voor thuislevering en in geval van afwezigheid, zal de transporteur je contacteren op het gsm-nummer dat je opgaf tijdens je inschrijving. Enkel als je hiervoor je goedkeuring geeft, kunnen je boodschappen ook bij de buren afgeleverd worden. Indien de transporteur je niet kan bereiken, worden je boodschappen terug meegenomen naar het depot. Er is geen nieuwe levering voorzien. Indien de levering onmogelijk is door redenen die toe te schrijven zijn aan de klant, dan worden de kosten op de klant verhaald en worden de producten teruggestuurd naar het depot.
  • 13. De prijzen op de website www.drive.be of de mobiele applicatie zijn inclusief btw en Recupel voor de producten die onderworpen zijn aan een Recupel-bijdrage en inclusief alle andere belastingen; deze prijzen bevatten ook de kosten van alle diensten die de consument verplicht moet bijbetalen, met uitzondering van het leeggoed.
  • Het leeggoed wordt berekend bij de betaling.
  • Alle prijzen op de website/mobiele applicatie zijn indicatief. Het totaalbedrag van uw bestelling op de website/mobiele applicatie is dus ook louter indicatief. De gefactureerde prijzen bij de afhaling of thuislevering zijn de prijzen die gelden in de winkel op de dag van de afhaling/levering. De promoties en kortingen die tijdens het plaatsen van uw bestelling werden aangekondigd, zijn diegene die gelden op de door u gekozen dag van afhaling/levering. U geniet enkel van de promoties, waardebonnen en kortingen die gelden op de dag van de afhaling of levering. De website/mobiele applicatie kan foutieve prijzen bevatten.
  • 14. Het verschuldigde totaalbedrag omvat de verkoopprijs van de afgehaalde of geleverde producten, vermeerderd met de verwerkingskosten van de bestelling (4,5 euro voor iedere bestelling van minder dan 150 euro). Uw artikelen worden verpakt in gratis papieren zakken, want respect voor het milieu is ook één van onze prioriteiten.
  • Voor bestellingen gelijk aan of groter dan 150 euro, worden er geen verwerkingskosten aangerekend. Het totaalbedrag dat bij de validering van uw bestelling wordt weergegeven op de website/mobiele applicatie wordt in aanmerking genomen voor het al dan niet aanrekenen van de verwerkingskosten. Het spreekt vanzelf dat als u op de website/mobiele applicatie aan een totaalbedrag voor uw bestelling komt aan 150 euro en er bij de afhaling/levering één of meerdere producten ontbreken waardoor u onder dat totaal van 150 euro gaat, de verwerkingskosten niet worden aangerekend.
  • Het verschuldigde totaalbedrag kan eveneens vermeerderd worden met leveringskosten in geval van thuislevering (5 euro voor iedere bestelling van minder dan 150 euro). Voor bestellingen gelijk aan of groter dan 150 euro, worden er geen leveringskosten aangerekend.
  • 15. Ondanks het feit dat de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld indien deze onvolledig, niet correct of niet meer up-to-date is.
  • 16. U kunt ook een factuur bekomen. Daartoe moet u zich inschrijven voor het My Invoice-programma van Carrefour: https://myinvoice.be.carrefour.eu/
  • 17. U beschikt voor elke aankoop over het recht uw bestelling terug te brengen binnen de 14 kalenderdagen na levering of na de afhaling van uw bestelling. Tijdens die termijn mag u uw bestelling kosteloos en zonder opgave van reden terugbrengen (de retourkosten zijn wel te uwen laste). De volledige aankoopprijs wordt dan terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel als door de klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt.
  • De terugbetaling kan evenwel worden uitgesteld tot de goederen werden teruggebracht.
  • Wij raden u aan om de goederen en de verpakking tijdens de herroepingstermijn met zorg te behandelen en de goederen niet uit te pakken of te gebruiken tenzij dit nodig is om te kunnen beoordelen of u de goederen al dan niet wilt behouden. Indien u uw herroepingsrecht uitoefent, verzoeken wij u de goederen in de oorspronkelijke verpakking en in goede staat terug te brengen, vergezeld van alle meegeleverde accessoires en, in de mate van het mogelijke, in de originele verpakking en staat, voorzien van alle documentatie (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon, overeenkomstig onze onderstaande instructies.
  • U bent verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit handelingen die niet noodzakelijk waren voor het bepalen van de aard, de kenmerken en de werking van de producten.
  • Voor de terugzending van een product moet u het formulier op de website/mobiele applicatie invullen, en het product vervolgens samen met uw aankoopbewijs (kasticket) in z’n oorspronkelijke verpakking aanbieden aan het onthaal van de winkel waar de bestelling werd afgehaald. Ingeval van bestellingen die aan huis werden geleverd gelieve contact op te nemen met met onze klantendienst op het gratis nummer 0800/9 10 11 of via het online formulier,.
  • Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kunt u uw herroepingsrecht niet uitoefenen:
  • - voor de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • -voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • -voor de levering van verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;
  • -de levering van goederen en de verstrekking van diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • -de levering van goederen die na levering en door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • -de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs werd overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
  • -dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering begonnen is met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de klant erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • -de levering van een krant, een tijdschrift of een magazine, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  • -de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is afgeleverd als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, mits de klant ook erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
  • -de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering door de klant werd verbroken (deze uitzondering omvat meer bepaald: producten voor hygiëne, schoonheid en gezondheid, onderkleding, lingerie, badpakken, voedingsproducten of producten die in aanraking komen met voedingsmiddelen);
  • -de dienstenovereenkomsten voor weddenschappen en loterijen;
  • -Enz.
  • 18. Wanneer een verbruiksproduct niet conform is, hebt u een garantietermijn van 2 jaar, d.w.z. wanneer het geleverde product niet overeenstemt met het bestelde product. Als er zich gedurende deze periode een defect voordoet, zal Carrefour Belgium het product vervangen of herstellen, afhankelijk van de keuze van de klant (behalve wanneer dit onmogelijk of buiten proportie zou zijn). Indien de herstelling of vervanging buiten proportie of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, hebt u het recht een korting of terugbetaling te vragen. Bij een geringe fout kunt u geen terugbetaling vragen.
  • Bij een vaststelling binnen de eerste zes maanden, wordt de fout geacht aanwezig te zijn van bij de levering. Als Carrefour Belgium het daar niet mee eens is, moet Carrefour Belgium het tegendeel bewijzen. Bij een vaststelling later dan zes maanden na levering, moet de klant bewijzen dat het product niet conform was bij de levering/afhaling.
  • Om een beroep te kunnen doen op deze garantie, moet u de gebreken doorgeven aan Carrefour Belgium binnen een termijn van twee maanden nadat u ze hebt opgemerkt of had moeten opmerken, en u moet het defecte product ook binnen die twee maanden terugbrengen naar het onthaal van het Carrefour verkooppunt in België waar u het product gekocht hebt.
  • - de klant de producten niet heeft gebruikt waarvoor ze bestemd zijn;
  • - het betrokken product werd aangepast, bewerkt of hersteld;
  • - het betrokken product beschadigd werd, opzettelijk of wegens nalatigheid van de klant;
  • - het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normaal gebruik.
  • Naast de wettelijke garanties die Carrefour Belgium verplicht moet verstrekken (zie hierboven), kan voor sommige op de website/mobiele applicatie verkochte producten een fabrieksgarantie van toepassing zijn die wordt toegekend door de fabrikant, en waarvan de reikwijdte en looptijd verschillen naargelang het type product en de merken. Met andere woorden, de fabrieksgarantie wordt niet toegekend door Carrefour Belgium, maar rechtstreeks door de fabrikant.
  • Carrefour Belgium vraagt de klanten om de met het product meegeleverde bijsluiter aandachtig te lezen, alsook de precieze fabrieksgarantievoorwaarden die voor sommige producten voorzien kunnen zijn. De garanties worden samen met het product geleverd en kunnen meestal worden geraadpleegd op de website van de fabrikant. Om te kunnen genieten van de door de fabrikant toegekende fabrieksgarantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant en niet met Carrefour Belgium.
  • Carrefour Belgium kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de fabrikant zou weigeren zijn garantie toe te passen omwille van de hierboven opgesomde redenen.
  • 19. Klachtenprocedure: Natuurlijk hopen wij dat al onze klanten altijd 100% tevreden zijn. Mocht u toch klachten hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via http://contact.carrefour.eu/NL/.
  • Ontevreden ondanks onze inspanningen? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be.
  • Bij grensoverschrijdende geschillen kunt u terecht bij het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.
  • 20. Om bestelde producten op sommige afhaalpunten te kunnen afhalen, kan het nodig zijn dat u de mobiele applicatie CheckIn van Carrefour drive moet downloaden. Meer info hierover vindt u via de volgende link: www.actu.drive.be/app/checkin/nl.html
  • 21. Carrefour Belgium doet haar best om de website zo veel mogelijk te beveiligen via alle redelijke middelen.
  • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een –zelfs tijdelijke- onderbreking van de dienstverlening op de website/mobiele applicatie.
  • Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarop Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen geen enkele technische of inhoudgerelateerde controle uitoefenen.
  • De aansprakelijkheid van Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen kan niet ingeroepen worden in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten in verband met de informatie (met name over de prijzen) op de website/mobiele applicatie. De foto’s of andere afbeeldingen die worden gebruikt om de artikelen te illustreren, hebben geen contractuele waarde. Carrefour Belgium kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg zou zijn van door de klant meegedeelde onvolledige of misleidende foutieve informatie.
  • In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen ten opzichte van de andere partij na te komen. In dat geval hebben wij het recht onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of uw bestelling definitief te annuleren. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van onze verplichtingen ten aanzien van u geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, technische incidenten, energiestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van onze website/mobiele applicatie, de niet of laattijdige levering van leveranciers of andere derden en het ontbreken van een goedkeuring die via instanties moet worden verkregen.
  • 22. In België is de dienst die wordt voorgesteld door de Carrefour drive-website/mobiele applicatie van Carrefour Belgium beperkt tot het Belgisch grondgebied. De Belgische wetgeving is van toepassing en alleen de rechtbanken gevestigd op het Belgisch grondgebied zijn bevoegd.
  • 23. Carrefour Belgium N.V. verwerkt uw gegevens (contactgegevens, uw aankopen, surfgedrag, leveradres of pick up point, …) op basis van deze overeenkomst, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer en het leveren van de dienst Carrefour drive (verwerken van uw bestelling, levering van uw bestelling, automatische besluitvorming, direct marketing, … )en dit, in overeenstemming met deze voorwaarden en de privacyverklaring van Carrefour Belgium N.V. die u kan terugvinden op https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.
  • Carrefour Belgium verwerkt daarenboven uw gegevens die zij verzamelt via Drive om uw ervaring binnen Drive te optimaliseren en eventueel te personaliseren. Zo houden wij uw aankoophistoriek van uw bestellingen op Drive bij op basis waarvan wij een shopping list creëren met uw favoriete producten, wij bepaalde gerichte aanbiedingen doen, ….
  • Op Drive kan u uw Carrefour Bonus Card gebruiken waardoor u kan genieten van alle voordelen gekoppeld aan het Carrefour Bonus Card programma. Indien u dit wenst kan u uw Carrefour Bonus Card registreren in uw My Carrefour account. Meer informatie over het Carrefour Bonus Card programma kan u hier vinden.
  • Uw persoonsgegevens binnen Drive worden bewaard gedurende maximaal 18 maanden na uw laatste bestelling alvorens zij definitief worden verwijderd,. Het gebruik van uw recht op verwijdering, zoals uiteengezet in de privacyverklaring, doet geen afbreuk aan het naleven door Carrefour Belgium N.V. van haar wettelijke verplichtingen (bv: wettelijke garantie). In het kader van de wettelijke verplichtingen van Carrefour Belgium, worden de gegevens niet verwijderd.
  • Als u kiest voor thuislevering via Post NL of Bubble Post, zullen uw data doorgegeven worden aan Post NL of Bubble Post voor de uitvoering van de levering. Zij zullen uw gegevens enkel en alleen gebruiken voor de uitvoering van deze overeenkomst!.
  SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE THUISLEVERINGSDIENST VIA PARCIFY
  Art. 1 Toepassingsgebied, aanvaarding en wijziging
  • Deze spécifieke voorwaarden (hierna de "Bingr Voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op alle diensten, ongeacht de aard, geleverd door bpost NV onder de naam Parcify (hierna Parcify).
  • Door beroep te doen op de diensten van Parcify aanvaardt de klant deze Parcify Voorwaarden zonder voorbehoud.
  • Huidige Parcify Voorwaarden vult de Algemene Verkoopvoorwaarden Carrefour drive aan. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Parcify Voorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden Carrefour, hebben de Parcify Voorwaarden voorrang op de Algemene Verkoopvoorwaarden Carrefour drive.
  • De klant dewelke gebruikt maakt van de dienst “Parcify” is de “verzoeker” genoemd in deze Parcify Voorwaarden.
  • De dienst “Parcify” refereert in huidige Parcify Voorwaarden naar een dienst aangeboden door bpost aan Carrefour Belgium N.V. om een chauffeur te vinden voor de ophaling bij Carrefour Belgium (“verzender”) van een goed of goederen dewelke werden besteld door een klant op de website www.drive.be of de mobiele applicatie (en dewelke heeft geopteerd voor een thuislevering via bingr) (“goederen”) en de levering van die goederen aan de klant (“bestemmeling”).
  • De “chauffeur” is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op vraag van Carrefour Belgium N.V. via Parcify aanvaard heeft om de betrokken goederen te vervoeren van Carrefour Belgium N.V. naar de bestemmeling.
  • De algemene of bijzondere voorwaarden van een andere partij dan Parcify, zijn in geen geval van toepassing en worden te allen tijde van de hand gewezen. Dat geldt tevens indien de voorwaarden van de chauffeur of van een andere partij niet uitdrukkelijk werden afgewezen.
  • De diensten van Parcify zijn beperkt tot het ter beschikking stellen van een software platform of een mobiele applicatie (het “Platform”) om Carrefour Belgium N.V. toe te laten een chauffeur te vinden voor de levering van goederen. Het vervoerscontract wordt rechtstreeks tussen Carrefour Belgium N.V. en de chauffeur aangegaan wanneer een chauffeur het voorstel van Carrefour Belgium N.V. om goederen van de verzender naar de bestemmeling te vervoeren, aanvaardt. Deze aanvaarding gebeurt via het Platform.
  • Carrefour Belgium N.V.heeft het recht om de levering van de dienst “Parcify” en/of de daaraan verbonden tarieven op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, stop te zetten of te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke beslissing onmiddellijk en van rechtswege van toepassing is en geen invloed heeft op de voorwaarden voor de diensten die eerder aan Parcify werden toevertrouwd.
  • Deze Parcify Voorwaarden kunnen te allen tijde door Carrefour Belgium N.V. worden aangepast. U dient de toepasbare voorwaarden regelmatig te raadplegen. De Parcify Voorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de Carrefour drive-website/mobiele applicatie van Carrefour Belgium op de validatiedatum van uw bestelling.
  • De dienst “bingr” kan enkel gebruikt worden voor het vervoer en voor de levering van goederen in België te land.
  Art. 2 Gebruik van de dienst Parcify
  • Om gebruik te kunnen maken van de dienst Parcify moet de verzoeker:
  • • zich inschrijven en daarbij gsm nummer en emailadres geven, en
  • • deze Parcify Voorwaarden en de privacyverklaring (http://www.bpost.be/nl/disclaimer) expliciet aanvaarden.
  • Parcify behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud en functionaliteiten van het Platform.
  • Carrefour Belgium N.V. kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot Parcify tijdelijk of definitief weigeren indien de verzoeker:
  • • de dienst Parcify gebruikt op een manier die niet strookt met deze Parcify Voorwaarden, de gedragscode, toepasselijke regelgeving of op een manier die de integriteit van derden of de reputatie van Parcify en/of Carrefour Belgium N.V. aantast,
  • • de dienst Parcify misbruikt,
  • • niet over de minimum door Parcify gestelde evaluatiescore beschikt,
  • • onvolledige of onnauwkeurige informatie verschaft bij de inschrijving op de dienst Parcify, en
  • • nalaat Carrefour Belgium N.V. te informeren bij wijziging van zijn/haar gegevens medegedeeld aan Parcify op het moment van de inschrijving.
  Art. 3 Inspectie - Weigering of opschorting van diensten en gerelateerde kosten
  • De verzoeker stemt ermee in dat de chauffeur en elke overheidsdienst, waaronder de douane, op elk ogenblik de verpakking van de goederen mag openen om de goederen te inspecteren.
  • Het feit dat de chauffeur de goederen aanneemt, houdt niet in dat de chauffeur erkent dat het pakket voldoet aan alle voorwaarden om tot het transport te worden toegelaten.
  • De chauffeur heeft het recht om de afgifte of ophaling van goederen te weigeren en/of het transport ervan op te schorten of om de goederen terug te brengen naar Carrefour Belgium N.V. voor gegronde redenen.
  Art. 4 Verplichtingen van Parcify
  • De verplichtingen van Parcify zijn beperkt tot het in contact brengen van Carrefour Belgium N.V. en de chauffeur met het oog op het verzenden van goederen naar de bestemmeling in overeenstemming met deze Parcify Voorwaarden en de van kracht zijnde wetgeving.
  • Noch Parcify noch Carrefour Belgium N.V. garanderen dat:
  • • een chauffeur zal worden gevonden,
  • • de chauffeur bekwaam is,
  • • de goederen (correct en tijdig) geleverd zullen worden, en
  • • de bestemmeling aanwezig zal zijn voor de ontvangst van de goederen.
  • Carrefour Belgium N.V. stelt alles in het werk om een chauffeur te vinden. Desalniettemin levert de chauffeur zijn/haar diensten op onafhankelijke wijze en niet als werknemer of contractant van Parcify of van een bpost onderneming of van Carrefour Belgium N.V.. Bijgevolg noch Parcify noch Carrefour Belgium N.V. kunnen instaan voor het voorkomen en het gedrag van de chauffeur. De chauffeur en de bestemmeling zullen de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen, zoals voor alle gebruik van sociale media.
  Art. 5 Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de verzoeker
  • De verzoeker zal alle gevraagde informatie correct en nauwkeurig invullen op de website www.drive.be of de mobiele applicatie, alsook alle wijzigingen met betrekking tot deze informatie onmiddellijk ter kennis brengen van Carrefour Belgium N.V. via formulier
  • De verzoeker garandeert dat:
  • • hij/zij als natuurlijke persoon minstens 18 jaar is en geldig in België verblijft, of als rechtspersoon geldig is opgericht;
  • • hij/zij handelt als natuurlijk persoon buiten het kader van zijn of haar beroepsactiviteit of voor rekening van een natuurlijk persoon die handelt buiten het kader van zijn of haar beroepsactiviteit
  • • hij/zij alle redelijke voorzorgen neemt om enige mogelijke schade ter vermijden
  • • de goederen in ontvangst genomen zullen worden door de bestemmeling op de plaats en het tijdstip aangegeven aan Carrefour Belgium N.V.;
  • • de betaling zal verricht worden zoals aangegeven in artikel 6 en in de Algemene Verkoopvoorwaarden Carrefour drive.
  • De verzoeker zal Parcify, de chauffeur Carrefour Belgium N.V., en derden vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit het feit dat de bovenvermelde verklaringen van de verzoeker niet overeenstemmen met de werkelijkheid of dat de goederen niet in overeenstemming zijn met de Parcify Voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving, en zal alle hierdoor ontstane schade of kosten, met inbegrip van gerechtskosten, vergoeden.
  Art. 6 Tarieven en betalingsvoorwaarden
  • De verzoeker zal, op het moment van de receptie van zijn/haar bestelling, de prijs aangegeven op het moment van de validatie van zijn/haar bestelling aan de chauffeur betalen via ADYEN BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB AMSTERDAM, Nederland (Adyen). De voorwaarden van Adyen maken integraal deel uit van deze Parcify Voorwaarden.
  Art. 7 Schadeloosstelling in geval van verlies, schade of averij
  • De bestemmeling bevestigt de goede staat van de zending bij ontvangst ervan, door middel van het ingeven van een pincode. Desgevallend verifieert de bestemmeling van de zending ook de goede staat van het door hem aangekochte goed dat hem via Parcify werd toegezonden. Het ingeven van de pincode geldt als aanvaarding, zowel van de zending als van het aangekochte goed. Indien het goed bij ontvangst niet in goede staat zou zijn, moet de bestemmeling foto’s nemen waarop de schade of slechte staat zichtbaar is, en deze naar onze klantendienst sturen via het online formulier. Die foto’s gelden dan als voorbehoud voor de aanvaarding.
  Art. 8 Beperking van aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van Parcify is beperkt tot het vinden van een chauffeur of het desgevallend binnen een redelijke termijn informeren van Carrefour Belgium N.V. dat geen chauffeur kon worden gevonden. Carrefour Belgium N.V. kan niet aansprakelijk zijn in geval dat geen chauffeur kan gevonden worden.
  Art. 9 Elektronische verwerking van de gegevens
  • De verzoeker aanvaardt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. In dat verband ziet hij af van de mogelijkheid om art. 1323 en volgende artikelen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijskracht, namelijk de betwisting van de handtekening en het geschrift, te doen toepassen.
  Art. 10 Verwerking van de persoonsgegevens
  • De persoonsgegevens die de verzoeker aan Carrefour Belgium N.V.meedeelt, worden door Carrefour Belgium N.V. aan Parcify meegedeeld en door Parcify (en door de in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen aan Parcify. verbonden vennootschappen) verwerkt, als verantwoordelijke voor de verwerking, met het oog op de levering van de in deze Parcify Voorwaarden bedoelde diensten en commerciële doeleindenParcifyParcify. Tenzij de verzoeker zich daartegen verzet(ten), mogen deze gegevens voor die doeleinden worden meegedeeld aan deze verbonden vennootschappen. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Parcify, uw rechten en de uitoefening daarvan, verwijzen wij naar de voorwaarden van bringer die u hier kan terugvinden; De privacyverklaring (http://www.bpost.be/nl/disclaimer) maakt integraal deel uit van deze Parcify Voorwaarden.
  • De verzoeker gaat ermee akkoord dat de foto’s van goederen die op het Platform worden opgeladen door Parcify kunnen gebruikt en bewerkt worden voor commerciële doeleinden.
  • De verzoeker gaat ermee akkoord dat de gsm nummers van de betrokkenen (= verzoeker, verzender, chauffeur en bestemmeling) voor deze betrokkenen beschikbaar gesteld worden op het Platform totdat voor het goed in kwestie de status ‘delivered’ vermeld wordt.
  • Indien de verzoeker niet wenst dat zijn/haar persoonsgegevens voor die doeleinden gebruikt en/of meegedeeld worden, kan hij/zij dat op elk moment schriftelijk aan Carrefour Belgium N.V. meedelen. De verzoeker beschikt eveneens over een inzage- en correctierecht van zijn persoonsgegevens. Hij/zij kan deze rechten uitoefenen mits hij een gedateerd, ondertekend en schriftelijk verzoek stuurt respectivelijk naar bpost (Parcify), Muntcentrum, 3de verdieping, 1000 Brussel en/of Carrefour Belgium N.V., Olympiadenlaan 20, 1140 Evere.
  • Parcify.
  • Parcify gebruikt geen cookies in de app maar houdt wel data in local storage op het device.
Sluit